CHUNG TAY GÓP SỨC

Các em cần sự giúp đỡ

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled parts of Cicero's De Finibus Bonorum et Malorum for use in a type specimen book. It usually begins with.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: Ngõ 673 đường Ngọc Hồi, phố Quang Lai, huyện Thanh Trì.

Số điện thoại: 0123.456.789

Email: c1khuyettat-tt@hanoiedu.vn


BẠN MUỐN ĐÓNG GÓP

Vui lòng gửi những đóng góp của các bạn đến những địa chỉ dưới đây


Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Chủ tài khoản: Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.Hồ Chí Minh

+ Swift Code: ICBVVNVX900
+ Số tài khoản USD: 115000196473
+ Số tài khoản EURO: 119000208677
+ Số tài khoản Việt Nam đồng: 117000004615


Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Chủ tài khoản: Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.Hồ Chí Minh

+ Swift Code: ICBVVNVX900
+ Số tài khoản USD: 115000196473
+ Số tài khoản EURO: 119000208677
+ Số tài khoản Việt Nam đồng: 117000004615


Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Chủ tài khoản: Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.Hồ Chí Minh

+ Swift Code: ICBVVNVX900
+ Số tài khoản USD: 115000196473
+ Số tài khoản EURO: 119000208677
+ Số tài khoản Việt Nam đồng: 117000004615


HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH