Tin tức hoạt động

Bài viết chi tiết

Lịch công tác BGH từ ngày 6/5/2024 - 10/5/2024

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU

Tuần: 36

( Từ ngày 06 tháng 05 năm 2024 đến ngày 10 tháng 05 năm 2024)

Phụ trách trực: Lê Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng.

 

 

 

Thứ hai

06/05

 

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

 

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.         

 

 

Thứ ba

07/05

 

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

 

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Thứ tư

8/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.           

Hoạt động khác: 13h30’ đ/c Hiệu trưởng dự Hội nghị phát động “ Tháng nhân đạo” tại Hội trường UBND Huyện.

Thứ năm

09/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.           

Thứ sáu

10/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.           

 

Thứ bảy

11/05

Sáng

GH:………………………………………………………..………….

GV, NV……………………………………………………………….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:……………………………………………………...

Chiều

GH:……………………………………………………………….….

GV, NV…………………………………………………………..….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:………………………………………………….…..

 

Chủ nhật

12/05

Sáng

GH:……………………………………………………….………….

GV, NV………………………………………………………..…….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:………………………………………………….…..

Chiều

GH:………………………………………………………………..….

GV, NV……………………………………………………………….

HS………………………………………………………………..……

Hoạt động khác:………………………………………………….…..