Tin tức hoạt động

Bài viết chi tiết

Lịch công tác BGH từ ngày 27/5/2024 - 31/5/2024

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU

Tuần: 39

( Từ ngày 27 tháng 05 năm 2024 đến ngày 31 tháng 05 năm 2024)

Phụ trách trực: Lê Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng.

 

 

 

Thứ hai

27/05

 

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

 

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.         

 

 

Thứ ba

28/05

 

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

 

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Thứ tư

29/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.           

Thứ năm

30/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.           

Thứ sáu

31/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Tổng kết năm học.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Tổng kết năm học.     

 

Thứ bảy

01/06

Sáng

GH:………………………………………………………..………….

GV, NV……………………………………………………………….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:……………………………………………………...

Chiều

GH:……………………………………………………………….….

GV, NV…………………………………………………………..….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:………………………………………………….…..

 

Chủ nhật

02/06

Sáng

GH:……………………………………………………….………….

GV, NV………………………………………………………..…….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:………………………………………………….…..

Chiều

GH:………………………………………………………………..….

GV, NV……………………………………………………………….

HS………………………………………………………………..……

Hoạt động khác:………………………………………………….…..