Tin tức hoạt động

Bài viết chi tiết

Lịch công tác BGH từ ngày 02/05/2024 - 03/05/2024

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU

Tuần: 35

( Từ ngày 29 tháng 04 năm 2024 đến ngày 03 tháng 05 năm 2024)

Phụ trách trực: Lê Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng.

Thứ hai

29/04

 

Sáng

 

Nghỉ lễ 30/4

 

Chiều

 

 

Nghỉ lễ 30/4     

Thứ ba

30/04

 

Sáng

 

Nghỉ lễ 30/4

 

Chiều

 

Nghỉ lễ 30/4     

Thứ tư

01/05

 

Sáng

 

Nghỉ lễ 01/05

 Chiều

 

Nghỉ lễ 01/05

Thứ năm

02/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.           

Thứ sáu

03/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.           

 

Thứ bảy

04/05

Sáng

GH:………………………………………………………..………….

GV, NV……………………………………………………………….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:……………………………………………………...

Chiều

GH:……………………………………………………………….….

GV, NV…………………………………………………………..….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:………………………………………………….…..

 

Chủ nhật

05/05

Sáng

GH:……………………………………………………….………….

GV, NV………………………………………………………..…….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:………………………………………………….…..

Chiều

GH:………………………………………………………………..….

GV, NV……………………………………………………………….

HS………………………………………………………………..……

Hoạt động khác:………………………………………………….…..