Tin tức hoạt động

Bài viết chi tiết

Lịch công tác BGH từ ngày 20/5/2024 - 24/5/2024

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU

Tuần: 38

( Từ ngày 20 tháng 05 năm 2024 đến ngày 24 tháng 05 năm 2024)

Phụ trách trực: Lê Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng.

 

 

 

Thứ hai

20/05

 

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

 

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.         

 

 

Thứ ba

21/05

 

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

 

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Thứ tư

22/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.           

Thứ năm

23/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.           

Thứ sáu

24/05

Sáng

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.

Chiều

GH: Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

GV, NV: Giáo viên, nhân viên làm việc bình thường.

HS: Học theo TKB.           

 

Thứ bảy

25/05

Sáng

GH:………………………………………………………..………….

GV, NV……………………………………………………………….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:……………………………………………………...

Chiều

GH:……………………………………………………………….….

GV, NV…………………………………………………………..….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:………………………………………………….…..

 

Chủ nhật

26/05

Sáng

GH:……………………………………………………….………….

GV, NV………………………………………………………..…….

HS…………………………………………………………………….

Hoạt động khác:………………………………………………….…..

Chiều

GH:………………………………………………………………..….

GV, NV……………………………………………………………….

HS………………………………………………………………..……

Hoạt động khác:………………………………………………….…..