Sự kiện nổi bật

Bài viết chi tiết

Công nghệ thông tin trong giáo dục học sinh khuyết tật 2023

Khuyết tật là một trong những giải pháp tăng cường chất lượng giáo dục hòa nhập của trẻ khuyết tật và giảm thiểu các rào cản khó khăn của người khuyết tật trong việc tiếp cận nền giáo dục có chất lượng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin rất đa dạng, phong phú và phù hợp với khả năng nhu cầu của từng nhóm dạng tật và từng học sinh khuyết tật. Việt Nam đang từng bước thúc đẩy, tăng cường việc đưa ứng dụng công nghê thông tin vào trường học, giúp học sinh tiếp cận nhanh hơn, hiệu quả hơn với giáo dục. Đối với học sinh khuyết tật, máy tính có thể giúp nâng cao khả năng độc lập của học sinh trong tiếp cận giáo dục. Ví dụ như học sinh khiếm thị có thể sử dụng Internet để truy cập, trao đổi thông tin cùng với bạn sáng mắt, học sinh khó khăn về học có thể giao tiếp dễ dàng hơn. Ngoài ra, máy tính cũng góp phần làm tăng sự tự tin giữa các học sinh khi học sinh khuyết tật và học sinh không khuyết tật học với nhau, khích lệ chúng sử dụng Internet ở nhà cho việc học ở trường và giải trí.Đối với học sinh khuyết tật phát triển, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục sẽ hỗ trợ kỹ năng viết, đa phương tiện và kích thích giác quan. Từ đó cho phép học sinh khó khăn về học học tập với mức độ chú ý và phát huy khả năng học tập cao hơn, bên cạnh đó là phát triển một số kỹ năng tương tác máy tính.